Privacy & Disclaimer

Seriouspinball.nl is oplettend en geconcentreerd opgebouwd. Evenwel is het mogelijk dat de informatie die wordt gedeeld, foutief en/of onvolledig is. Het is uitgesloten om rechten aan Seriouspinball.nl te ontleden op de gedeelde informatie. Tevens kan Seriouspinball, zonder voorafgaande kennisgeving, ten alle tijden alle informatie aanvullen en/of wijzigen.

Het is ten volle verboden om auteursrechtelijk beeldmateriaal en informatie van Seriouspinball.nl publiekelijk te maken, te kopiëren of te archiveren zonder schriftelijke overeenstemming van Seriouspinball.nl

Aansprakelijkheid

Seriouspinball.nl accepteert geen schade die ten gevolge van beslissingen en/of handelingen gegrond op de door ons gedeelde informatie, is ontstaan. Daarbij zij wij niet aansprakelijk voor het mogelijk gebrekkige of niet functioneren van de website. Seriouspinball.nl maakt gebruik van links die doorsturen naar externe websites. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Seriouspinball.nl aanvaardt bijgevolg ook geen responsabiliteit over het functioneren, de inhoud of de kwaliteit die deze websites bieden.

Cookies

Bij Seriouspinball.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die automatisch verzonden worden naar uw webbrowser en worden geplaatst op uw harddisk. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke gegevens, enkel de informatie over uw bezoek aan onze website wordt gebruikt. U dient de cookies te accepteren, indien u het optimale uit Seriouspinball.nl wilt verkrijgen.

Privacy

Wij maken bij Seriouspinball.nl gebruik van advertentiebedrijven. Deze bedrijven laten u bij uw bezoek aan onze website advertenties zien. Mogelijk ziet u hierdoor advertenties waar u geen interesse voor heeft. Ook deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie, enkel de informatie over uw bezoek aan onze website wordt gebruikt.

Seriouspinball.nl houdt ten alle tijden het recht deze privacy & disclaimer aan te passen, indien de wet of ons beleid daartoe reden geven. Tevens is deze privacy & disclaimer enkel geldend voor Seriouspinball.nl, d.w.z. niet voor de websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.